GRP Anti-Slip Sweden AB omtales som Safestep i dette vedlegget for enkelhets skyld.

Generelle mål

Safesteps miljøambisjoner er spesifisert i denne miljøpolicyn som revideres årlig. Miljøpolicyn danner grunnlaget for å sette miljømål og miljøhandlingsplaner. Et forebyggende og målrettet miljøarbeid er en del av Safesteps forretningsidé og en forutsetning for langsiktig god lønnsomhet. Safestep tilstreber kontinuerlig å forbedre miljøarbeidet, og de konkrete miljømålene løftes fra år til år. Safestep jobber kontinuerlig for å redusere selskapets miljøbelastning, med tanke på energieffektivitet, utslipp og avfall. Safestep overholder gjeldende miljølovgivning og forskriftskrav, men tar sikte på å overskride de som gjelder. Safestep overvåker kontinuerlig selskapets miljøbelastning gjennom en årlig miljørevisjon.

Ledelse, utdanning og kommunikasjon

Safesteps ambisjon på miljøområdet formidles kontinuerlig av ledelsen til alle ansatte for å øke bevisstheten og stimulere miljøforbedringstiltak og innovasjoner. Alle ansatte i Safestep må ta del i selskapets miljøpolicy og få tilstrekkelig opplæring på miljøområdet, avhengig av arbeidsoppgaver. Den siste versjonen av denne miljøpolicyn er alltid tilgjengelig på Safesteps server.

Produkt- og materialvalg

Safestep tilstreber å bruke miljøvennlige produkter og materialer i sin virksomhet. Safestep bruker så få miljø- og helsefarlige stoffer som mulig og velger miljøvennlige alternativer der det er mulig. Safestep tilstreber å bruke miljøvennlige materialer i selskapets produkter der det er mulig. Safestep tilstreber kontinuerlig å forbedre selskapets produkter slik at de blir mer og mer energieffektive og at de får mindre og mindre innvirkning på miljøet.

Energiforbruk

Safestep prøver hele tiden å redusere selskapets energiforbruk og oppfordrer våre leverandører til å gjøre det også.

Forsendelser

Safestep opererer i et globalt marked med både kunder og leverandører i andre land. Vi er klar over miljøpåvirkningen transport av materialer og produkter innebærer og jobber kontinuerlig med å redusere denne påvirkningen. Dette gjøres delvis ved å velge miljøvennlige fraktalternativer når dette er mulig, men også ved å prøve å minimere antall transporter da dette er mulig.

Leverandører

Det meste av miljøpåvirkningen som oppstår ved produksjon av Safesteps produkter oppstår fra selskapets leverandører. For å redusere den samlede miljøpåvirkningen av Safesteps produkter er derfor en kontinuerlig dialog med de viktigste leverandørene om hvordan miljøpåvirkning kan minimeres i produksjonen. Vi kommuniserer også Safesteps miljøpolicy til disse når den blir oppdatert.

Safestep har som mål å bidra til langsiktig bærekraftig utvikling ved å samarbeide tett med selskapets leverandører og utvikle, produsere og tilby produkter med minst mulig miljøpåvirkning.

Gjenvinning, søppeltømming og utslipp

Safestep vil sortere og resirkulere i den grad det er mulig og oppfordre våre leverandører til at også gjør det. Vi håndterer miljøfarlige produkter på riktig måte og sikrer at miljøfarligt avfal kastes på det angitte stedet i kommunen.

Safestep ønsker å legge til rette for at kundene kan resirkulere selskapets produkter og informerer kunder om hvordan de best kan håndtere, lagre og resirkulere selskapets produkter.