1 Innledning

Safestep (GRP Anti-Slip Sweden AB), org nr 556866-7603, respekterer og ivaretar integriteten til hver enkelt person vars personlige data vi behandler som en del av tilbudet av våre produkter og tjenester.

Vi samler ikke inn mer personopplysninger enn vi trenger, vi bruker ikke dataene til annet enn hva formålet var da dataene ble samlet inn, og vi lagrer heller ikke dataene lenger enn nødvendig.

Safestep tar de nødvendige skritt for å sikre dataene vi behandler / administrerer og for å sikre at uvedkommende ikke har tilgang til det. Datasikring er et prioritert spørsmål for Safestep, og derfor ligger ansvaret for databeskyttelsesproblemer hos Safestep-ledelsen.

Denne integritetspolicyn beskriver hvilken personlig informasjon vi samler inn, hvordan og hvorfor vi gjør det, hvordan du kan påvirke den og hvordan vi holder dem trygge.

2 Parter og ansvar for behandlingen av dine personopplysninger

Safestep, org nr 556866-7603, Ekeby Bruk 6L, 752 63 Uppsala driver salg og montering av sklisikring og beskyttelsesprodukter. Safestep er ansvarlig for behandling av personopplysninger for kontaktpersoner hos våre leverandører / partnere. Noen personopplysninger lagres av Safestep, i andre tilfeller blir dataene lagret i systemer online som håndteres av eksterne leverandører som da fungerer som dataassistenter for Safestep.

3 Hvilke personopplysninger registrerer / behandler Safestep og hvorfor?

3.1 Derfor samler Safestep inn personopplysninger

Safestep samler inn personlig informasjon for å holde kontakten med kunder, leverandører og samarbeidspartnere for å utvikle og levere og markedsføre produktene og tjenestene vi selger til våre kunder.

3.2 Kategorier av registrerte personer

De som er registrert som safestep.se samler inn personopplysninger for en av følgende kategorier:

 • Kunder
 • Leverandører
 • Partnere
 • Potensielle kunder og andre interessenter som besøker Safestep-websidene og kontakter oss via e-post eller telefon.

4 kunder

4.1 Derfor samler og lagrer vi personopplysninger

Når et selskap kontakter Safestep for å bestille et produkt eller en tjeneste hos Safestep, registrerer vi samtidig kundens kontaktinformasjon for å håndtere bestillingen, levere produktet / tjenesten og for å kunne ta betalt for det samme. I forbindelse med dette registrerer vi personopplysninger for selskapets kontaktperson.

4.2 Disse personopplysningene blir samlet inn

Den personopplysningene vi samler inn i forbindelse med bestillinger til Safestep er:

 • Fornavn og etternavn på kontaktpersonen
 • Telefonnummer til selskapet og eventuelt kontaktperson
 • E-postadresse til selskapet eller kontaktpersonens e-postadresse i selskapet

I tillegg blir det samlet inn ytterligere informasjon om kundeselskapet som ikke er personlig informasjon. I tilfeller der en individuell entreprenørs organisasjonsnummer er det samme som gründerens personnummer, blir dette registrert som et organisasjonsnummer.

4.3 Rettslig grunnlag for å samle inn denne informasjonen

Juridisk forpliktelse

4.4 Så vi sørger for at informasjonen er riktig

For hver nye kundeordre bekrefter ordremottakeren at kontaktinformasjonen er riktig og oppdaterer informasjonen i forretningssystemet direkte etter behov. Hvis kunden informerer oss om at informasjonen er uriktig, oppdaterer vi informasjonen så snart vi har mulighet i kontortiden man-fre 08-18.

4.5 Så lenge er dataene lagret

I henhold til regnskapslovens regler for arkivering, må verifikasjoner lagres i 7 år. Vi lagrer derfor kontaktinformasjonen vår for kunder i 7 år fra ordren ble lagt ut i vårt system, hvoretter kontaktpersonens informasjon blir slettet. På forespørsel fra kunden kan vi slette kontaktpersonens personopplysninger fra kundedatabasen innen den tiden, men bekreftelsen må alltid lagres og deretter også informasjonen som ligger på den.

5 leverandører

5.1 Derfor samler og lagrer vi personopplysninger

Når Safestep bestiller komponenter, produkter, tjenester fra en av våre leverandører, registrerer vi informasjonen som er nødvendig for å skaffe og betale for varene / tjenestene, for å kommunisere med leverandøren om det samme, og den informasjonen som kreves for å oppfylle regnskapsplikten.

5.2 Disse personopplysningene blir samlet inn

Sammen med nødvendig bedriftsinformasjon samles også følgende personopplysninger:

 • Fornavn og etternavn på kontaktpersonen
 • Telefonnummer til selskapet eller kontaktperson for selskapet
 • Bedriftens e-postadresse eller kontaktpersonens e-post til selskapet

5.3 Juridisk grunnlag for å samle denne informasjonen

Juridisk forpliktelse

5.4 Slik sikrer vi at informasjonen er riktig

For hver nye ordre til leverandør sjekker den på Safestep.se, som legger inn bestillingen om at kontaktinformasjonen er riktig og oppdaterer informasjonen i forretningssystemet direkte om nødvendig. Hvis leverandøren informerer oss om at informasjonen er feil, vil vi oppdatere informasjonen så snart vi har mulighet i kontortiden man-fre 08-18.

5.5 Så lenge lagres dataene

I henhold til regnskapslovens regler for arkivering, må verifikasjoner lagres i 7 år. Vi lagrer derfor vår kontaktinformasjon for leverandører i 7 år fra vår ordre til leverandøren ble lagt ut i vårt system, hvoretter kontaktpersonens informasjon blir slettet. På forespørsel kan vi slette kontaktpersonens personlige data fra leverandørdatabasen tidligere, men bekreftelsen må alltid lagres og deretter også informasjonen som ligger på den.

6 Partnere

6.1 Derfor samler og lagrer vi personopplysninger

I den daglige driften utvikler og produserer vi produkter / tjenester og for å kunne utføre dette arbeidet samarbeider vi med en rekke partnere. For å holde kontakten med disse lagrer vi kontaktinformasjon for en eller flere kontaktpersoner i selskapet. Denne informasjonen er imidlertid ikke registrert, men lagres som ustrukturerte data i blant annet e-post.

6.2 Disse personopplysningene blir samlet inn

 • Fornavn og etternavn til kontaktpersonen
 • Kontaktpersonens e-postadresse og / eller
 • Kontaktpersonens telefonnummer

6.3 Juridisk grunnlag for å samle denne informasjonen

Balansering av interesser

6.4 Så lenge lagres dataene

Dataene lagres så lenge vi samarbeider med partnerselskapet og så lenge vedkommende fremdeles er vår kontaktperson.

7 Potensielle kunder og andre interessenter som kontakter oss via e-post.

7.1 Derfor samler og lagrer vi personopplysninger

Noen ganger blir vi kontaktet av folk som er interessert i å få mer informasjon om Safestep produkter / tjenester. Disse forespørslene kommer via e-post eller telefon. Kontaktinformasjon for de aktuelle personene blir deretter lagret slik at vi kan gi tilbakemelding til vedkommende med produktinformasjon og eventuelt prisinformasjon. Denne informasjonen blir ikke registrert, men blir lagret som ustrukturerte data i blant annet e-post.

7.2 Disse personopplysningene blir samlet inn

Navnet gitt av personen når du kontakter oss.

 • Kontaktpersonens e-postadresse og / eller
 • Kontaktpersonens telefonnummer

7.3 Juridisk grunnlag for å samle inn denne informasjonen

 • Interessebalanse (de som sender oss e-post spontant)
 • Samtykke (de som bruker e-postskjemaene våre)

8 Hvem har tilgang til informasjonen din?

Personopplysningene Safestep samler inn blir kun brukt av Safestep og til de formålene som er beskrevet over. Vi viderefører, utveksler eller selger aldri dine data i markedsføringsøyemed til tredjepart.

9 Dine rettigheter

9.1 Rett til informasjon

Du kan når som helst be om informasjon om personopplysningene vi har lagret om deg. Kontakt oss via e-post eller telefon, så samler vi informasjonen og sender den til deg.

9.2 Rett til utbedring

Vi streber alltid etter at personopplysningene vi lagrer og behandler skal være korrekte og har en rekke prosedyrer for å sikre at dette er tilfelle. Men hvis du opplever at informasjonen vår om deg er uriktig, har du rett til å be om korreksjon eller supplement av din personlige informasjon.

9.3 Rett til å slette / glemme

Du har når som helst rett til å slette dine personopplysninger behandlet av Safestep med unntak av kontaktinformasjonen som er inkludert i en transaksjon som må lagres for å overholde regnskapsloven.

9.4 Rett til å inngi klager

Hvis du føler at Safestep har håndtert dine personlige opplysninger feil, kan du kontakte oss på info@safestep.se eller 010-130 70 80 så løser vi problemene. Hvis vi ikke klarer å finne en løsning som du er fornøyd med, har du også muligheten til å sende dine kommentarer til den svenske regulatoren Datainspektionen via deres nettsted: www.datainspektionen.se (spesiell webtjeneste vil være om kort tid).

10 Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om hvordan Safestep håndterer personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss på:

Safestep (GRP Anti-Slip Sweden AB
Ekeby Bruk 6L
752 63 Uppsala

E-post: info@safestep.se
Tlf: 010-130 70 80 (hverdager 08.00-18.00)